Софтвер Formula

Ние нудиме решение, не само продукт!

 

FORMULA е софтверски систем креиран од INTRAMA за да ја направи обработката и трансформацијата на податоците лесна, точна и сигурна. Ова е флексибилно решение, со бројни опции за адаптирање кон потребите и спецификите на секој клиент. ФОРМУЛА овозможува целосна контрола и ефикасно управување со вашиот бизнис.

Нашиот софтверски производ е незаменлив помошник во контролата и управувањето мали и големи организации. Формулата е оптимално решение за производствени погони и различни видови малопродажни места. Нашиот систем ќе ви помогне уште подобро да ги организирате вашите деловни процеси и да ги минимизирате грешките. Целта на нашиот систем е да ги намали трошоците за обработка на оперативни информации, да ја оптимизира продуктивноста и времето на одговор, како и да ја подобри синхронизацијата во различни активности.

 

 

 

FORMULA помага за донесување на правилни одлуки базирани на тековните податоци. Овој софтверски производ послужи како моќен аналитички апарат кој дава информации за состојби и трендови.

Нашиот систем, изграден од флексибилно дизајнирани модули, може да биде алатка за управување со вашиот бизнис. Секој модул може да биде така конфигуриран, точно да помогне во описот на бизнис процесите во Вашето претпријатие или трговски објект. Со автоматизацијата која можеме да ви помогнеме да ја изградите, Вие нема да заштедите на човечки ресурси, туку ќе го насочите вашето внимание и напори на точките и процесите во кои е неопходно!

Нашите специјалисти за софтвер ви стојат на располагање. Тие ќе ве посоветуваат при изборот на најсоодветната функционалност, ќе ви помогнат во опишувањето на вашите деловни процеси, ќе го имплементирате системот за кратко време и ќе се грижите за непречена организација на вашиот бизнис.