Индустриски модели

Коморна вакуум машина Polar 52

Еднокоморна машина со цврста конструкција

Коморна вакуум машина Polar 80

Еднокоморна машина со цврста конструкција

Коморна вакуум машина Polar 110

Еднокоморна машина со цврста конструкција

Коморна вакуум машина Polar 2-40

Робустен модел на двојна комора

Коморна вакуум машина Polar 2-50

Робустен модел на двојна комора

Коморна вакуум машина Polar 2-75

Робустен модел на двојна комора

Коморна вакуум машина Polar 2-85

Робустен модел на двојна комора

Коморна вакуум машина Polar 2-95

Најголемата двокоморна машина во оваа серија

Коморна вакуум машина Polar 2-95 Automatic Lid

Опцијата се однесува на новите машини Polar 2-85 и 2-95

Коморна вакуум машина Titaan 2-90

Целосно автоматска двојна комора погодна за индустрија

Коморна вакуум машина Titaan 110

Овозможува целосно автоматско работење

Коморна вакуум машина Atmoz 2-75

Компактна индустриска двокоморна машина

Коморна вакуум машина Atmoz 2-90

Индустриска двокоморна машина