Екипа

Вреден ресурс што е од клучно значење за Интрама е тим од внимателно избрани професионалци со долгогодишно искуство и одлични квалификации. Извонредните индивидуални и професионални квалитети на вработените, комбинирани со работни услови од прва класа, придонесуваат за успешно постигнување на целите на компанијата. Главен приоритет во управувањето со човечките ресурси во INTRAMA е инвестирањето во луѓето преку обезбедување на нив соодветни можности за развој на кариера и обезбедување соодветни програми за обука дизајнирани за подобрување на ефективноста на секој вработен.