Екип

Ценен ресурс, заемащ централно място в  INTRAMA, е екипът от внимателно подбрани специалисти с голям опит и отлична квалификация.  Изявените индивидуални и професионални качества на служителите, съчетани с първокласните условия на труд, допринасят за успешното реализиране на целите на компанията. Основен приоритет в управлението на човешките ресурси в INTRAMA е инвестирането в хората чрез предоставяне на подходящи възможности за професионално развитие и осигуряване на адекватни програми за обучение, целящи повишаване ефективността на всеки отделен служител.