Автоматизирани опаковъчни решения

Повишена производителност, постоянна скорост и прецизнoст, без необходимост от почивка. 

Това не е мечта, а реалност.  Осъществете я с роботизираните решения на INTRAMA за автоматизация на oпаковането на продукти.

Роботите са гъвкави и универсални машини с разнообразни приложения. Успешната им интеграция в една цялостна синхронизирана поточна линия изисква внимателен предварителен анализ на индустриалния процес и правилен подбор на подходящото оборудване. 

 

Автоматичен опаковъчен процес, специално разработен за хранително-вкусовата промишленост и пригоден към спецификите на конкретна производствена среда.

Благодарение на нашия над 25-годишен опит в света на опаковането, автоматизираните опаковъчни решения на INTRAMA се разработват максимално адаптирани към конкретна производствена среда и продукти. Така се постига продукция с по-ниска себестойност, постоянно качество и прогнозируеми срокове за изпълнение. Комбинацията от високата производителност на непрекъснатия работен режим с понижените производствени разходи и избягването на рисковете на ръчния труд, води до повишаване на ефективността и безопасността на производството.

Всички машини и роботи, произведени и интегрирани от INTRAMA в поточната линия,  са изработени от материали в пълно съответствие с изискванията за контакт с хранителни продукти. Те издържат на агресивните производствени условия – влага, солни, алкални и киселинни изпарения. Липсата на ръчна обработка на продуктите от обслужващия персонал и пригодената за измиване конструкция на роботите, със степен на защита IP67, гарантират високо ниво на хигиена.

Разнообразните автоматизирани опаковъчни решения на INTRAMA са реализирани с висок клас съвременно промишлено оборудване и интуитивен операторски интерфейс за управление. Така оптимизарането на повтаряемите процеси в производството, които изискват прецизност, скорост и надеждност, става бързо и лесно.

 

Своевременна и компетентна дистанционна диагностика и поддръжка

Дистанционната диагностика и поддръжка на автоматизираните опаковъчни решения на INTRAMA осигуряват мониторинг на използваното оборудване, промяна в настройките на отделните технологични модули  и отстраняване на потенциални проблеми от разстояние. Това гарантира навременнa, бърза и компетентна намеса на специалистите на INTRAMA и коригиране на опаковъчния процес в случай на необходимост.  

 

В зависимост от конкретната производствена среда и специфики на опакования продукт, вариантите за автоматизация са различни. Тук представяме част от решенията на INTRAMA за автоматичен опаковъчен процес: