Общи търговски условия

  1.    Оферти: Запитванията за оферта се приемат само ако са получени в писмена форма. Всички устни споразумения за цените и / или дискусии няма да се считат за валидни.

  

  1.    Поръчки: Нужно е да се предостави пълно описание на продукта, който желаете да поръчате. Всички претенции, които са извън рамките на оферираните условия за изработване на поръчката, устни договорености и пояснения няма да бъдат зачитани. Не се носи отговорност, ако клиентът не е предоставил достатъчно изчерпателна информация в своята поръчка и с това е предизвикал невъзможност продукта да се реализира. 

 

  1.    Условия на плащане: Всеки е длъжен да спазва договорените условия на плащане.

 

  1.    Съхранение на продуктите: Не носим отговорност и не приемаме гаранционни претенции, ако въпреки писмените ни инструкции за съхранение на стоките, същите са складирани и  третирани неправилно. 

 

  1.    Рекламация:  Клиентът трябва незабавно (не по-късно от шейсет дни след доставка) да ни уведоми за евентуални отклонения или дефекти на доставените стоки. Клиентът трябва да предостави етикет, мостра и снимки от стока която подлежи на рекламация. Всички предоставени материали, и претенции ще бъдат приемани само в писмен вид. Запазваме си правото да изиска допълнителни материали, в случай, че вече изпратените не са достатъчни за установяването на дефекта. След получаването на необходимите материали, ще обсъдим и вземаме решение относно основателността на съответната рекламация и ще предоставим писмено становище в рамките на тридесет работни дни. 

 

  1.    Клишета: Печатните клишета на клиента се съхраняват за период от една година считано от дата на последна поръчка. След това, те се унищожават чрез нарязване.