Претеглящи платформи Precision

Прецизни везни от клас на точност II, предназначени за определяне на референтно тегло. Идеални за употреба в суха среда. Отличават се с гъвкавост, благодарение на различните големини на платформите и обхвати на претегляне.