Рециклируеми опаковки

 
INTRAMA разработи рециклируеми вакуум опаковки с клас на рециклируемост „АА“ 90 – 95%, сертифицирани от институт “Institute cyclos – HTP” – Германия.

 

INTRAMA се отнася отговорно към дългосрочното устойчиво развитие. Вложихме дългогодишния си опит и професионализъм в производството на най-подходящото решение, с което постигнахме както намаляване на екологичния отпечатък на гъвкавите опаковки, така и безкомпромисна защита на опакования продукт. 

 

Защо да изберете рециклируеми опаковки за Вашите продукти?

 

  • Защото сте социално отговорна компания, която се стреми към опазване на природата и предотвратяване на допълнителното й замърсяване. 
  • Защото ще изградите природосъобразно и конкурентно продуктово портфолио, което да отговори на целите, заложени в стратегията на ЕС за кръгова икономика и намаляване на отпадъците.
  • Защото ще отговорите на изискванията на търговските вериги за използването на рециклируеми опаковки.
  • Защото  за Вас е важно брандът и продуктите Ви да са в унисон както с корпоративните Ви цели, така и с все по-нарастващата тенденция крайните потребители да избират екологични и биологични продукти. А най-подходящият начин за презентиране на този тип продукти е рециклируемата опаковка.
  • Защото Вие сте компания на действието – винаги сте първи и следвани от останалите в бранша. 

 

Защо да поръчате рециклируеми опаковки от INTRAMA?        
  • Безупречни бариерни свойства
  • Безкомпромисно съхраняване на вкусовите качества и свежестта на опакования продукт
  • Максимална защита през целия срок на годност на продукта
  • Сертификати за рециклируемост от  Institute cyclos - HTP Германия
  • Производствените процеси в INTRAMA се осъществяват съгласно изискванията на BRC Global Standard, ISO 9001, ISO 22 000.

 

Благодарение на индивидуалния ни подход и решения, съобразени със спецификата на всеки производствен процес, INTRAMA разработи рециклиеруеми вакуум пликове и опаковки за термоформовъчни линии: