Индустриални модели

Камерна машина Polar 52

Еднокамерна машина със здрава конструкция

Камерна машина Polar 80

Еднокамерна машина със здрава конструкция

Камерна машина Polar 110

Еднокамерна машина със здрава конструкция

Камерна машина Polar 2-40

Двукамерна машина със здрава конструкция

Камерна машина Polar 2-50

Двукамерна машина със здрава конструкция

Камерна машина Polar 2-75

Двукамерна машина със здрава конструкция

Камерна машина Polar 2-85

Двукамерна машина със здрава конструкция

Камерна машина Polar 2-95

Най-голямата двукамерна машина от тази серия

Камерна машина Polar 2-95 с автоматичен капак

Опцията се отнася за новите машини Polar 2-85 и 2-95

Камерна машина Titaan 2-90

Напълно автоматична двукамерна машина

Камерна машина Titaan 110

Oсигурява напълно автоматичен работен процес

Камерна машина Atmoz 2-75

Компактна индустриална двукамерна машина

Камерна машина Atmoz 2-90

Индустриална двукамерна машина