Декларации за съответствие

 

Пликове

IPTV 105 mPET_PE (12-90) плик

IPTV HB плик

IPTV L G плик

IPTV L HB плик

IPTV MB плик

IPTV L MB плик

IPTV PET-Al-PE плик

ISV плик 

MSF E MB - плик

RAV плик

RAV PE плик

TOP IN L MB плик

ML– плик

MLF – плик

TC PCH 45 плик

TCF SS плик

TCX SS плик 

 

Фолио

Form In

FORM IN B HB фолио

FORM IN B MB W фолио

FORM IN B MB фолио

FORM IN S HB W фолио

FORM IN S HB фолио

FORM IN S MB фолио

 

MSF

MSF E 2 фолио

MSF фолио

MSF E MB фолио

 

PE

PE фолио

 

PG

PG MB фолио

 

BOPP

BOPP 30 фолио

 

Plex In

PLEX IN 45 (20-20) фолио

PLEX IN 55 (20-30) фолио

PLEAX IN 55 (BOPP 30-mPP 20) фолио

PLEX IN 55 HB (20-30) фолио

PLEX IN 55 HT (12-40) фолио

PLEX IN 55 W HT (12-40) фолио

PLEX IN 75 (12-60) фолио

PLEX IN 80 W (20-60) фолио

PLEX IN 85 LC (12-70) фолио

PLEX IN 105 (12-90) фолио

PLEX IN HB (20-12-40) фолио

PLEX IN HB 65 (20-12-30) фолио

PLEX IN HB 75 (20-12-40) фолио

PLEX IN HB 80 (12-7-60) фолио

PLEX IN HB 90 (12-12-60) фолио

PLEX IN HB 105 (20-12-70) фолио

PLEX IN HB 105 W (20-12-70) фолио

PLEX IN HB DC/CPP 45 (12-30) фолио

PLEX IN HB HT (12-12-70) фолио

PLEX IN HB HT (20-12-60) фолио

PLEX IN HB HT 100 (12-12-70) фолио

PLEX IN HB K PET/PP (12-30) AF фолио

PLEX IN HB PP 45 (12-30) фолиo

PLEX IN HT 75 (12-60) фолио

PLEX IN HT 90 W (20-30-40) фолио

PLEX IN HT 90 (20-30-40) фолио

PLEX IN HT 95 (20-30-40) фолио

PLEX IN PET HB AM 55 EPET AF (12-40) фолио

PLEX IN PET PP 45 AF фолио

PLEX IN PET PP 45 фолио

PLEX IN PET PP 50 AF фолио

PLEX IN PETX PP 50 AF фолио

PLEX IN PP MAT/mPET/PE HT 95 (20-12-60) фолио

PLEX IN PP PE HT 105 (20-80) фолио

 

 

RAV

RAV фолио

RAV PE Z 1 фолио

 

Recy In

RECY IN F MB W фолио

RECY IN F MB фолио

RECY IN T HB W фолио

RECY IN T HB фолио

 

Lam In

T LAM IN HB HT AF фолио

T LAM IN HB R PEEL фолио

 

Top In

TOP IN HB фолио

TOP IN HB HT AF фолио

TOP IN HB HT фолио

TOP IN L HB HT AF фолио

TOP IN L MB HT фолио

TOP IN L MB W МАТ фолио

TOP IN L MB W фолио

TOP IN L MB фолио

TOP IN MB A фолио

TOP IN MB X фолио

TOP IN MB W фолио

TOP IN MB фолио

TOP IN L G фолио

 

MBK

MBK PA PE фолио

 

KOEX 

KOEX фолио

KOEX MOEL

MOEL фолио