Счетоводство

Данаил Янков

Финансов мениджър

0893 300 017
d.jankov@intrama-bg.com

Милен Ненков

Главен счетоводител

0894 717 014
m.nenkov@intrama-bg.com

Марияна Маринова

Финансов мениджър

0893 354 954
m.marinova@intrama-bg.com

Марияна Паскалева

Счетоводител

0896 660 936
paskaleva@intrama-bg.com

Светла Йорданова

Счетоводител

0896 660 937
s.jordanova@intrama-bg.com

Йорданка Божкова

Счетоводител

0899 905 629
bojkova@intrama-bg.com

Татяна Тодорова

Счетоводител

0894 717 027
t.todorova@intrama-bg.com

Наталия Димитрова

Счетоводител

0899 905 632
sofia-acc@intrama-bg.com