Човешки ресурси

Даниела Тинева

Мениджър Човешки ресурси

02 992 88 18 / 0899 905 653
d.tineva@intrama-bg.com

Радослава Атова

Специалист Човешки ресурси

0895 521 810
hr_plovdiv@intrama-bg.com

Ваня Тодорова

Експерт ТРЗ

0899 905659
v.todorova@intrama-bg.com

Йовка Лазарова

Специалист ТРЗ

0899905645
j.lazarova@intrama-bg.com