Политика за устойчиво развитие

Ангажираност

INTRAMA полага непрекъснати усилия да следва и насърчава въвеждането на добри практики за устойчивост, да намалява екологичния отпечатък от дейността си и да помага на своите клиенти да направят същото.        

Нашата ангажираност, вградена в корпоративната култура на компанията и основана на принципите за устойчиво развитие, е включена във вземането на всички икономически, екологични и социални решения.    

 

Отговорност

В качеството си на компания, предлагаща комплексни решения за хранително-вкусовата промишленост и най-големият производител на многослойни бариерни опаковки в България, INTRAMA се отнася отговорно към дългосрочното устойчиво развитие.

От снабдяването със суровини през целия производствен процес, в INTRAMA внимателно съблюдаваме устойчивото развитие и опазването на околната среда. Работим със сертифицирани доставчици, които следват нашата политика  и принципи.

В производството на етикети INTRAMA влага хартия,  добита от гори в съответствие със системата за горска сертификация FSC, която гарантира баланса между екологичните, социалните и икономическите аспекти.

В производството на многослойни бариерни фолиа и вакуум пликове влагаме технологично най-напредналия първичен материал, което ни позволява да произвеждаме висококачествени гъвкави опаковки с по-малък екологичен отпечатък.  

Новопостроеният завод на INTRAMA за производство и печат на гъвкави опаковки е сред най-модерните на Балканите, включващ технологично оборудване от последно поколение и съвременни природосъобразни системи за максимално увеличаване на ефективността и минимизиране на използваните ресурси.

Отговорността на INTRAMA е ориентирана и към обществото. Освен създаването на работни места, усилията на INTRAMA към обществото включват участие в благотворителни инициативи, подкрепа на културни дейности, спонсорство на детски спортни клубове и др.

 

Подходът КДОП към отговорността

Всичко се свежда до нашето убеждение, че да бъдеш отговорна компания означава да правиш добро за Клиентите, Държавата, Обществото и Природата.

 

Програмата на INTRAMA за устойчивост: REDUCE FOR A BETTER PLANET USE

 

                                                                                    За да помогнем на нашите клиенти да намалят екологичния отпечатък от опаковъчния процес, в INTRAMA разработихме програма за устойчивост “REDUCE FOR A BETTER PLANET USE”  

Програмата е резултат от внимателно проучване на пазарните тенденции, потребностите на клиентите, както и влиянието на политическите, икономическите, социокултурните, технологичните, законовите и екологични фактори.                   

Като част от глобалната инициатива SAVE FOOD, насочена към предотвратяването на изхвърляне на храна, дългосрочната цел, заложена в програмата за устойчивост на INTRAMA е увеличаване срока на годност на опакования продукт с минимален екологичен отпечатък.

В краткосрочен план програмата „Reduce for a better planet use” е в подкрепа на клиентите на INTRAMA да изградят по-устойчиво и конкурентно продуктово портфолио в контекста на целите, заложени в стратегията на ЕС за кръгова икономика и управление на отпадъците.   

Процесът на разработване на необходимия инструментариум преминава през редица етапи. Резултатът е най-тънкото 11–слойно ламинирано високобариерно фолио с антифог в света за опаковане с трейсийлър и флоупак машини.   

Супер тънкото 35 µm фолио на INTRAMA е подходящо за различни опаковъчни технологии и всички хранителни продукти изискващи бариерна опаковка.

Резултатът от успешното реализиране на програмата е измерен от икономическа, екологична и социална гледна точка. Чрез имплементирането на разработения инструментариум за целите на програмата, клиентите на INTRAMA, от една страна, постигат икономически ефективен опаковъчен процес с намален екологичен отпечатък, а от друга страна гарантират еднакъв срок на годност за продуктите си.

 

Вижте програмата за устойчивост тук

Програмата сама по себе си е подробно ръководство, но също така и двигател за дискусия за насърчаване на бъдещото устойчивото развитие.

 

В INTRAMA сме съгласни с поговорката, че: „Не наследяваме Земята от нашите предци, а я заемаме от нашите наследници“.