Politika održivosti

Naša obaveza

INTRAMA je posvećena neprekidnom praćenju i promociji dobre prakse održivosti, kako bi smanjila uticaj naših aktivnosti na životnu sredinu i pomogla našim klijentima i partnerima da učine isto.

Posvećenost koja je ugrađena u našu korporativnu kulturu se temelji na glavnom principu održivog razvoja i čini osnov naših ekonomskih, ekoloških i društvenih odluka.

 

Naša odgovornost

Kao kompanija koja pruža kompletna rešenja za pakovanje u prehrambenoj industriji i najveći proizvođač višeslojne barijerne folije u Bugarskoj, INTRAMA ozbiljno shvata održivi razvoj.

Od nabavke do proizvodnje, INTRAMA je zasnovana na održivosti i zaštiti životne sredine. Za saradnike biramo sertifikovane dobavljače i težimo da ponovo procenimo dobavljače koji se ne pridržavaju naše politike održivosti.

U proizvodnji etiketa koristimo isključivo FSC sertifikovan papir koji garantuje ravnotežu između ekološkog, socijalnog i ekonomskog aspekta.

Za proizvodnju barijernih pakovanja radimo samo sa tehnološki najnaprednijim smolama koje omogućavaju proizvodnju visokokvalitetne fleksibilne folije sa smanjenim uticajem na životnu sredinu.

Naša nova fabrika za proizvodnju i štampanje fleksibilne ambalaže je jedna od najmodernijih na Balkanu, koja uključuje tehničku opremu poslednje generacije i sveobuhvatne sisteme zaštite životne sredine, kako bi se povećala efikasnost i minimizirali iskorišćeni resursi.

Odgovornost se proširuje na društvo. Osim stvaranja novih radnih mesta, angažovanost INTRAME u društvu uključuje učešće u dobrotvornim inicijativama, podržavanje kulturnih aktivnosti, sponzorstva sportskih klubova za decu, itd.

KDDK pristupaju odgovornosti

Naše uverenje - biti dobra kompanija znači činiti dobro Klijentima, Državi, Društvu i Klimi.  

Naš program: REDUCE FOR A BETTER PLANET USE
                                                                                    Kako bismo svojim klijentima fleksibilne ambalaže pomogli da smanje svoj uticaj na ekologiju, razvili smo program održivosti “REDUCE FOR A BETTER PLANET USE”  

Naš program je nastao kao rezultat intenzivnog istraživanja i analize tržišnih trendova, potreba kupaca i uticaja političkih, ekonomskih, socijalno-kulturnih trendova, tehnoloških, pravnih i ekoloških faktora.

Kao deo globalne inicijative SAVE FOOD, koja ima za cilj sprečavanje rasipanja hrane, naš dugoročni cilj je produženje roka trajanja prehrambenih proizvoda uz minimalan uticaj na životnu sredinu.   

Ukratko, “REDUCE FOR A BETTER PLANET USE” podržava naše klijente u izradi održivijeg portfolia proizvoda, u skladu sa ciljevima održivosti koje je definisala EU za kružnu ekonomiju i smanjenje otpada.

Proces inženjeringa fleksibilnih ambalažnih folija za naš program je prošao kroz više faza . Stvarni rezultat je najtanja laminirana folija od 11 slojeva, visoke barijere, sa anti-maglom, dostupnom na tržištu širom sveta.

INTRAMA ultra tanka folija od 35 µm pogodna je za različite tehnologije pakovanja i sve vrste proizvoda koji zahtevaju barijerno pakovanje.  

Uspešnost programa meri se sa ekonomskog, ekološkog i društvenog stanovišta. Usvajanjem ovakovog programa, naši klijenti sa jedne strane postižu ekonomičnost pakovanja sa smanjenim uticajem na životnu sredinu, a sa druge strane garantuju istu trajnost proizvoda.

Naš program održivosti možete preuzeti ovde

Dokument je sveobuhvatan vodič i pokretač diskusije za unapređenje održivosti u budućnosti. 

U INTRAMI se slažemo se izrekom: “Ne nasleđujemo zemlju od naših predaka, pozajmljujemo je od naše dece”.