Automatizovana rešenja za pakovanje

Povećana produktivnost konstantnom brzinom i neprekidnim postupkom pakovanja, više nije san.

To možete postići pomoću robotizovanih rešenja kompanije INTRAMA za automastsko pakovanje proizvoda. Roboti su svestrane i univerzalne mašine sa raznim primenama. Njihova uspešna integracija u sinhronizovanu proizvodnu liniju zahteva prethodnu detaljnu analizu  industrijskog procesa i pravilan  izbor odgovarajuće opreme.

 

Automatizovani proces pakovanja posebno je dizajniran za prehrambenu industriju i prilagođen specifičnostima određenog proizvodnog okruženja.

Sa našim iskustvom od više od 25 godina u oblasti pakovanja hrane, razvili smo automatizovana rešenja za ambalažu koja su u potpunosti prilagođena specifičnom proizvodnom okruženju i proizvodima. Ona doprinose nižim troškovima proizvodnje, visokom kvalitetu i predvidljivim rokovima primene. Kombinacija neprekidnog rada sa nižim troškovima proizvodnje i izbegavanjem rizika ručnog rada povećava sigurnost i efikasnost.

Sve mašine i roboti koje je INTRAMA proizvela i integrisala u proizvodnu liniju, izrađeni su od materijala u potpunosti u skladu sa zahtevima za kontakt sa prehrambenim proizvodima. Otporne su na agresivne proizvodne uslove kao što su vlaga, hlorovodonična, alkalna i kisela para. Nedostatak ručne obrade proizvoda i dizajn robota koji se može prati, sa stepenom zaštite IP67, predstavljaju garanciju za visok nivo higijene.

Različita automatizovana rešenja za pakovanje INTRAMA, napravljena su od vrhunske industrijske opreme i interfejsa za kontrolu operatera. Na taj način, optimizacija ponovljivih proizvodnih procesa koji zahtevaju preciznost, brzinu i pouzdanost postaju brzi i jednostavni.

Opcije automatizacije variraju u zavisnosti od proizvodnog okruženja i proizvoda koji se pakuje. Predstavljamo deo INTRAMA rešenja za automatizovani proces pakovanja: