IT

Борислав Борисов

Ръководител IT

0899 905 616
borissov@intrama-bg.com

Свилен Тодоров

IT Мениджър

0899 905 631
acc@intrama-bg.com

Силвия Спахиева

IT

0896 660 942
silvia_spahieva@intrama-bg.com

Тодор Ангелов

IT

0899 905 657
t.angelov@intrama-bg.com

Пламен Ангелов

Системен администратор

0898 640 980
p.angelov@intrama-bg.com