Сервиз

Единен телефонен номер за сервизно обслужване от цялата страна:

0700 1 6776

  •          24ч. , 7 дни в седмицата за клиенти с Договор за сервиз
  •          От 8:30ч. до 22:00ч. , 7 дни в седмицата за клиенти без Договор за сервиз

Обажданията от стационарен телефон от цялата страна се таксуват на цената на градски разговор. Разговорите от мобилни телефони се заплащат по тарифата на съотвения мобилен оператор. 

Запитвания и поръчки можете да изпращате и на имейл адрес: service@intrama-bg.com