Контролни везни за неопаковани продукти

Как да се справим най-добре с все по-нарастващите хигиенни изисквания по време на претеглянето и проверката на нетрайни, неопаковани хранителни продукти?

С контролни везни с минимум компоненти, оставящи по-малко място за бактерии и които могат да бъдат бързо почистени.