Продажби

Струмица

2400 Strumica

ул. „Коста Мазнејков“ бр. 18                 

тел./факс: +389 34 349 770

тел.: +389 34 349 771

моб.: +389 70 347 106

e-mail: strumica@intrama.mk

 

 

Скопje

1000 Скопje,

ул. "Скупи" бр. 23

тел.: +389 2 3093 367

факс: +389 2 3093 369

моб.: + 389 70 347 963

e-mail: skopje@intrama.mk