Кариери

Без разлика дали сте на почетокот на вашата кариера или сте воспоставен професионалец, ние во INTRAMA сакаме да се чувствувате добро кај нас и да го ослободите вашиот потенцијал. Во прилог на добра плата, ние нудиме креативни задачи, безбедност на работното место, добро организирана работна средина и пријателски колеги, можност да го дефинирате вашиот професионален развој. Работата во INTRAMA не значи само работа, туку перспектива и шанса да ги реализирате вашите идеи.

 

Нашите основни етички принципи се:

  • Одговорност. Одговараме за своите постапки пред сите засегнати страни - државни органи, вработени, клиенти, добавувачи и сите групи кои имаат интерес кон нашата организација.
  • Искреност и интегритет. Ние дејствуваме отворено и искрено.
  • Правда. Односот кон сите засегнати страни е оправдано и праведно.
  • Почит. Ние ги почитуваме правата и достоинството на другите.

 

Дали сакате да работите во INTRAMA?

Ќе се радуваме на Вашето убедливо CV. Ве молиме, информирајте се за нашите слободни позиции.