Karriera

Nëse jeni në fillim të karrierës suaj ose jeni një profesionist i vendosur, ne në INTRAMA dëshirojmë që ju të ndiheni mirë dhe të tregoni potencialin tuaj në kompaninë tonë. Përveç një rrogë të mirë, ne ofrojmë detyra krijuese, stabilitet, mjedis të mirë të organizuar dhe kolegë miqësorë, mundësi për të përcaktuar zhvillimin tuaj profesional. Duke punuar në INTRAMA nuk është vetëm një punë, është një perspektivë dhe një mundësi për të realizuar idetë tuaja. 

 

Parimet tona themelore etike janë:

- Përgjegjësia. Ne jemi përgjegjës për të gjitha palët e interesit: qeveria, punonjësit, klientët dhe furnizuesit.

- Ndershmëria dhe integriteti. Ne veprojmë hapur dhe me ndershmëri.

- Drejtësi. Qëndrim i drejtë ndaj të gjithë palëve të interesuara.

- Respekti. Ne respektojmë të drejtat dhe dinjitetin e të tjerëve.

 

Dëshiron të punosh në INTRAMA?

Ne presim që të marrim CV-në tuaj bindëse. Ju lutem shikoni vendet e lira të punës.