Politika për Konfidencialitet

Kjo faqe interneti -  www.intrama.al , është në pronësi dhe menaxhohet nga INTRAMA Invest EOOD.

Në rast se keni zgjedhur të regjistroheni në faqen tonë të internetit dhe dëshironi të përfitoni nga shërbimet e ofruara nëpërmjet saj, ju kërkohet të dorëzoni disa të dhëna personale si emri, numri i telefonit, e-mail, adresa. Informacioni i mbledhur përpunohet nga INTRAMA për qëllimin e vetëm për të ofruar shërbimet që kërkojnë dhe për të krijuar kontakt me ju si klientët tanë.

Ju nuk jeni i detyruar ose nuk kërkojmë nga ju të regjistroheni ose të dorëzoni informacione personale në mënyrë që të shihni faqen tonë të internetit ose të keni akses në një pjesë më të madhe të përmbajtjes së saj.

Ne, në INTRAMA, përpiqemi që faqja jonë e internetit të jetë e përshtatshme, kuptimplote dhe e sigurt për ju. Gjatë vizitës suaj virtuale në faqen tonë të internetit, mund të jeni të sigurtë se të dhënat tuaja personale dhe të drejtat janë të mbrojtura.

  1.       Cilat të dhëna personale bëjmë ne në faqen tonë të internetit?

Të dhënat personale që ne përpunojmë, ofrohen vullnetarisht nga ju.

  •          Në faqen e internetit www.intrama.al , ju mund të dërgoni e-mailin tuaj duke u nënshtruar për të marrë një buletin, lajme mbi produktet tona, promovime, lojëra dhe informacione të tjera kurioze. Ju mund të përfundoni këtë abonim në çdo kohë duke përdorur opsionin e refuzimit në fund të çdo mesazhi reklamash dhe buletinit tonë.
  •          Ju mund të aplikoni për një vend pune të lirë dhe ta dërgoni CV-në tuaj. Këto të dhëna do të përdoren vetëm dhe për qëllimin e vetëm për përzgjedhje për pozicionin specifik. Të dhënat tuaja do të ruhen për një periudhë prej 1 viti pas përfundimit të përzgjedhjes. Pas kësaj, ato do të fshihen me rregull.
  •          Ju mund të na dërgoni një pyetje në lidhje me një produkt apo shërbim të caktuar, duke treguar emrin tuaj, kompaninë, adresën, telefonin dhe kontaktoni me e-mail. Të dhënat e paraqitura përdoren vetëm për kontakt me punonjësit e INTRAMA me ju qëllim që të japin informacionin e kërkuar. 
  1.       Si i përpunojmë këto të dhëna?

Ne i përdorim të dhënat e paraqitura në faqen tonë të internetit vetëm për qëllimet që i kemi mbledhur. Ne nuk mund të bashkojme informacione nga një bazë të dhënash me një qëllim të caktuar ose një bazë të dhënash me qëllim tjetër. Ne nuk u japim informacioneve të disponueshme palëve të treta.

 

Ne i ruajmë të dhënat të marra vullnetarisht nga ju për të qenë në gjendje:

-          Ju dërgoni një buletin elektronik, informacion mbi produktet tona, lojërat dhe fakte të tjera kurioze në rast se jeni abonuar. Ne mbajmë e-mailin tuaj deri në momentin kur marrim një refuzim nga ana juaj. Pastaj ne e fhijmë atë nga sistemi ynë dhe ndalojmë dërgimin e materialeve reklamuese tek ju.

-          Përpunoni pyetjet tuaja dhe ofroni informacionin e kërkuar nga ana juaj. Ne i ruajmë të dhënat brenda një viti nga data e marrjes së kërkesës. Më pas, ato fshihen nga sistemi i faqes sonë të internetit.  

 

  1.                  Faqa e INTRAMA dhe “cookies”

"Cookie" është një skedar teksti i thjeshtë, i cili ruhet në kompjuterin tuaj ose në pajisjen celulare të serverit të faqes së internetit. Ky server mund të rivendosë ose lexojë përmbajtjen e "cookies". "Cookies" menaxhohen nga shfletuesi juaj i Internetit. Çdo "cookie" është unik dhe përmban informacione anonime të tilla si një identifikues unik, emri i faqes, shifrat dhe shkronjat. Kjo lejon një faqe të mësuar përmendësh preferencat tuaja të lundrimit.

 

INTRAMA përdor cookies në këtë faqe interneti për qëllim vetëm për të lehtësuar përdorimin e faqes, për të përmirësuar funksionimin e saj dhe për të ruajtur informacione mbi sjelljen e konsumatorit. Nuk ka të dhëna personale të ruajtura në proces, p.sh. INTRAMA nuk mund t'ju identifikojë si person nëpërmjet cookies në vend. Informacioni i mbledhur nga cookies zakonisht përdoret në një formë të përmbledhur me qëllim të analizimit të sjelljes së konsumatorit në faqen e internetit. Kjo na lejon të përmirësojmë funksionalitetin e faqes, shtigjet e konsumit dhe përmbajtjet e lexuara.

 

Faqja INTRAMA përdor "cookies" në vijim:

Google Analytics

Kjo faqe përdor Google Analytics - një shërbim të analizës së internetit, ofruar nga Google. Google Analytics përdor "cookies" - skedarë teksti në kompjuterin tuaj, të cilat përdorim për analizimin e përdorimit të faqes nga konsumatorët. Informacioni për përdorimin e kësaj faqeje, e fituar nëpërmjet cookies e Google Analytics, zakonisht transferohet dhe ruhet në serverat e Google.

Mund të ndalosh grumbullimin e të dhënave nga Google Analytics duke shkuar te kjo lidhje dhe duke ndjekur udhëzimet në varësi të shfletuesit tënd:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Këtu mund të gjeni një deklaratë konfidencialiteti të Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=bg

 

  1.       Lidhje me faqe të tjera të internetit.

Udhëzimet për mbrojtjen e të dhënave personale janë të vlefshme vetëm për faqen tonë të internetit. Faqja e INTRAMA ofron lidhje me faqet e tjera. INTRAMA nuk ushtron kontroll mbi to. Prandaj, ju nxisim që të informoheni për politikën e tyre të konfidencialitetit me qëllim respektimin e jetës personale. Ne nuk mbajmë përgjegjësinë e përmbajtjes së tyre.

 

 

Ju lutemi shkruani e-mail në quality@intrama-bg.com për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me çdo gjë që ka të bëjë me mbrojtjen e të dhënave personale. 

Politika aktuale për konfidencialitetin është azhurnuar në 25.05.2018.