Formula e software

Ne ofrojme zgjidhje, jo vetem product!

Formula është një software i krijuar nga INTRAMA, që siguron menaxhim të lehtë, të sigurt dhe të besueshëm në procesin e databazes. Eshtë një zgjidhje fleksibile dhe e përshtatshme për specifikat që i duhen cdo konsumatori. Formula i lejon kontroll të plotë dhe menaxhim efektiv të procesit ne biznes. Formula është një zëvëndeësues perfekt duke monitoruar dhe menaxhuar organizatat e vogla dhe të mesme.

Software jonë është një zgjedhje e shkëlqyer për ndërmarrjet industriale dhe llojet e ndryshme të ndërmarjeve dhe bizneseve me pakicë. Sistemi jonë të ndihmon të organizosh biznesin më mirë dhe lejon gabime minimale. Qëllimi i sistemit tonë është të zvogëloj kostot tuaja, optimizoje produktivitetin si dhe përmiresojë sinkronizimin e kryerjes se aktiviteteve te ndryshme.

 

                                                 

Formula të ndihmon të japësh vendim të drejt duke u bazuar në të dhënat Up-to-Date. Ky software shërben si një pajisje e fuqishme analitike që ofron informacione në lidhje me kushtet dhe trendet.

Sistemi jonë është krijuar fleksibël nga module të dizenjuara, mund të jetë një zgjidhje për menaxhimin e biznesit tuaj. Cdo modul mund të konfigurohet dhe të ndihmoje për të  përshkruar procesin e kompanisë ose marketit tuaj.  Me procesin automatik që ne kemi krijuar, ju nuk do të ruani resurset humane, por do t’iu drejtojë direkt në pikat dhe proceset në të cilat është e domosdoshme.

Sistemi jonë special është në dispozicionin tuaj. Ata do t’iu këshillojnë për zgjidhjen më të përshtatshme, do t’iu ndihmojë për përshkrimin e procesit të biznesit, do të implemenohet sistemi në një kohë shumë të shkurtër dhe do te kujdeset për organizimin e biznesit tuaj