Servisi

Edhe pajisjet më të mira kanë nevojë për mirëmbajtje të rregullt për të siguruar një performancë të përsosur për një kohë të gjatë. 

INTRAMA siguron mbështetjen më të shpejtë për:

Garanci dhe shërbim jashte garancisë.

Ne ofrojmë shërbim me cilësi të lartë, me kohë, me kujdes, me përgjegjësi dhe të besueshëm ndaj çdo konsumatori. 

 

Tekniket tane ofrojne servis profesional per paisjet tuaja BIZERBA. 
Dorëzimi i pjesëve te kembimit

Bazuar në përvojën dhe njohurinë tonë në detajet e pajisjeve teknologjike ne mbajmë në stok një gamë të gjerë të pjesëve rezervë. Për shkak të kësaj, defektet riparohen per nje kohe shume te shpejt.

 

Mirëmbajtja e regullt dhe diagnostifikimi

Për të siguruar një shërbim të saktë dhe efektiv, ne ofrojmë paketë individuale të shërbimit të përshtatura me prodhimin e secilit klient. Paketa e srvisit ju jep 24 orë në ditë shërbim.

Për të qenë më e dobishme dhe fleksibil, ne ofrojmë mundësinë për diagnostikim dhe mirëmbajtje afatgjatë