Печат на фолија

Печатна база за флексибилни пакувања на Интрама.
High end опрема од последна генерација. Квалитет на печат кој е безкомпромис, со конзистентно рендирање на бои во секој тираж.

Флексо-растворувачка технологија за печатење од 8 бои за флексибилно пакување.

Инвестирањето во најсовремена високо технолошка опрема за печатење на бариерни фолии е во согласност со амбицијата на INTRAMA да обезбедува сеопфатни решенија за пакување на своите клиенти.


Компанијата има воведено технологија на флексибилно флексографско печатење во 8 бои, за да обезбеди висок квалитет на печатење и конзистентно рендерирање на бојта во секој тираж.Печатницата на фолија има можност за печатење до 8 бои со максимална ширина на печатење од 850 mm, максимална должина на печатење од 600 mm и резолуција на печатење од 70L / cm.

 

Материјал за печат:

LD PE  0,020 - 0,160 мм

 

BOPP  0,010 - 0,060 мм

 

Ламинат   0,020 - 0,150 мм

     

        HD PE / OPP  0,010 - 0,150 мм               

                   

              PET  0,012 - 0,050 мм                    

 

Хартија   25 - 180 г/м2

 

CPP  0,020 - 0,070 мм

 

OPA   0,015 - 0,050 мм

                   

                   Алуминиум (на барање)                  

 

 

ИНТРАМА предлага:

  Флексо печат со можност за:

 Печат врз:  Ефект: Отпорен на:

- Директен печат

- Негативен печат

- Печат од две страни

- Ширина на печат до 820мм

- Стапка на печатење до 600 мм

- Резолуција на печат 70L/cm

  

- Фолија

- Фолија од ракав

- Фолија за термоформирање

- Мат

- Лак

- Хартија

- Дрво

- Златен

- Сребрен

- Масти

- Сол

- Конзерванси

- Високои температури

- Длабоко замрзнување

 

 

Претпечат

Висококвалификувани специјалисти на INTRAMA ги подготвуваат обезбедените датотеки за печатење, помагаат во креирањето и изборот на најсоодветен дизајн или корекција на постоечки дизајн.

Brochure