Продажба

Татјана Попова

Управител

070 37 41 85
popova@intrama.mk

Миле Витанов

Регионален Менаџер Струмица

070 34 71 06
vitanov@intrama.mk

Елизабета Доновска

Офис Менаџер Струмица

070 28 94 74
strumica@intrama.mk

Ивица Величковски

Регионален менаџер Скопjе

070 34 79 63
velickovski@intrama.mk

Александра Андревска

Офис Менаџер Скопje

071 32 67 58
skopje@intrama.mk

Зорица Андонова

Службеник во сметководство

070 34 77 80
andonova@intrama.mk

Олгица Накова

Помошник во сметководство

070 37 46 45
olgica.hristova@intrama.mk