Мерни платформи Economy

Благодарение пред сè на нивната ниска конструкција, платформите за мерење од семејството Economy, опремени со сензори за тежина со една точка или повеќе точки, нудат широк спектар на можности за примена - слободно стоечки во извршување како вага за под или маса, вградена во осовина за темел или со подвижен уред за мобилни апликации.