Платформи за мерење Special

Разновидноста на конструктивните опции и опсегот на Специјалната серија платформи за мерење е импресивна.За секоја апликација има соодветно решение: вага за цевководи, десктоп, подна или ѕидна вага, неподвижна или подвижна.