INTRAMA преминава на зелена електроенергия

Като компания, предлагаща комплексни решения за хранително-вкусовата промишленост и най-големият производител на многослойни бариерни опаковки в България, INTRAMA се отнася отговорно към дългосрочното устойчиво развитие. От снабдяването със суровини през целия производствен процес, в INTRAMA внимателно съблюдаваме устойчивото развитие и опазването на околната среда.

Последователна в постигането на своята стратегическа цел – природосъобразно производство и опазване на природата за следващите поколениe, INTRAMA преминава на зелена електроенергия за нуждите на производствената база за гъвкави опаковки в Тракия икономическа зона - Пловдив. 

През 2021 година компанията започна изграждането на 1-ви етап на фотоволтаична електроцентрала в завода си, която ще покрива 10% от дневната консумация на завода.  Това е първият от три етапа на преминаване към енергия от възобновяеми енергийни източници. Планът на компанията е постепенно делът на зелената енергия да се увеличава и до края на 2022 година да достигне минимум 30%.

Преминаването към енергия от възобновяеми енергийни източници е резултат от ангажираността и отговорността на INTRAMA към дългосрочно устойчиво развитие.  Компанията полага непрекъснати усилия да следва и насърчава въвеждането на добри практики за устойчивост и намаляването на екологичния отпечатък от  дейността си.

С изграждането на третия етап на фотоволтаична електроцентрала, INTRAMA годишно  ще намали вредните емисии CO2  с около 150 000 кг. Това приблизително се равнява на въглеродните емисии отделени от 80 автомобила за 1 година.