Patentiran INTRAMA TF Control

Inovativna metoda kontrolisanog termoformiranja “INTRAMA TF Control” je dobila patent od Evropskog zavoda za patente.
Inovacija. Pronicljivost. Strast. 

U INTRAMI  smo više od 30 godina posvećeni pakovanju hrane. Uvek razmišljamo unapred i razvijamo nova rešenja, inovacije i tehnologije, kako bi proces pakovanja bio što efikasniji, kvalitetniji i isplativiji. INTRAMA ulaže stalne napore da prati i podstiče  praksu održivosti, da smanji uticaj na životnu sredinu i pomogne našim kupcima da učine isto.

Inovacije su osnove našeg poslovanja. Rezultati našeg korporativnog cilja su kontinuirano unapređenje naših proizvoda i rešenja u pogledu usavršavanja procesa pakovanja. Mi u INTRAMI ne uvodimo inovacije samo zbog novina uopšte, već radimo u bliskoj saradnji sa našim kupcima kako bismo razumeli šta im je zaista potrebno, koje probleme imaju i koje izazove treba da prevaziđu. Slušamo ih, međusobno sarađujemo  i pružamo stvarna rešenja potrebna njihovoj proizvodnji. Svi naši novi proizvodi se prvobitno testiraju u stvarnom proizvodnom okruženju pre nego što se uvedu u široku upotrebu. 

Naša strast za inovacijama, potraga za napretkom i naše opsežno znanje u procesu termoformiranja rezultirali su najnovijom opcijom ugrađenom u našu termoforming liniju INTRAMA Accent:

Napredna metoda za kontrolisano termoformiranje INTRAMA TF Control

 

Pri termoformiranju, uz novu opciju INTRAMA TF Control, dno unutrašnjeg dela alata se podiže do početne faze formiranja donje folije, gde nakon zagrevanja folije osnova alata prati formiranje (izvlačenje) folije do zadate dubine. Ova metoda osigurava ravnomernije izvlačenje folije duž ivica ambalaže, bez preteranog stanjivanja niti kidanja po uglovima. Kao rezultat, rad sa tanjim donjim folijama postaje moguć čak i pri dubljem termoformiranju. Na ovaj način se smanjuje otpad od folije i proizvoda usled nepravilnog pakovanja, kao i uticaj na okolinu. Zahvaljujući radu sa tanjim i ekonomski isplativijim folijama u odnosu na deblje i skuplje, ova opcija doprinosi značajnoj uštedi klijenta u finansijkom smislu. Kod inovativne metode kontrolisanog termofromiranja INTRAMA TF Control, senzorski sistem definiše zadatu dubinu izvlačenja. Rezanje i bacanje  folije, postavljanje i vađenje ploča iz sekcije za formiranje su  prošlost! Dubina izvlačenja se podešava  preko kontrolne table na termoforming mašini , u opsegu od 15mm do 100mm uz korak od 5mm. Svaka željena dubina se može sačuvati u programu kao gotova opcija koja automatski podešava dubinu pri narednom odabiru.

Formatni alat se izuzetno brzo i lako menja. Omogućen je lagan pristup donjoj sekciji za formiranje, gde se izvadi ceo komplet i postavi novi. 

Novi sistem INTRAMA TF Control omogućava dva načina rada: Standardno formiranje donje Folije uz automatsko podešavanje dubine izvlačenja i  inovativnu INTRAMA metodu za termoforming, kroz praćanje folije duž cele dubine izvlačenja.

 

Prednosti:

-       Pouzdana zaštita vašeg proizvoda zahvaljujući ravnomernijem izvlačenju folije duž svih ivica i uglova pakovanja

-       Smanjenje otpada

-       Prestanak bacanja folije i hrane

-       Promena dubine izvlačenja preko kontrolne table brzo, lako i praktično

-       Počnite pakovanje sa 20% tanjim donjim folijama. Moguće je čak i pri najdubljem formiranju.

-       Smanjenje neželjenih uticaja na ekologiju

-       Povoljan ekonomski efekat