INTRAMA TF Control с патент

Иновативният метод за контролирано термоформоване INTRAMA TF Control получи патент от Европейското Патентно Ведомство. 

 

Иновация. Проницателност. Страст. 

Ние в INTRAMA, вече повече от 30 години, сме се посветили на опаковането на хранителни продукти. Винаги мислим напред и разработваме нови решения, иновации и технологии, които да правят опаковъчния процес възможно най-ефективен, качествен и икономически изгоден. В INTRAMA полагаме непрекъснати усилия да следваме и насърчаваме въвеждането на добри практики за устойчивост, да намаляваме екологичния отпечатък от дейността си и да помагаме на своите клиенти да направят същото.     

Иновациите са в основата на нашия бизнес и това не е случайно, а резултат от нашата фундаментална корпоративна цел – непрекъснато подобряване на нашите продукти и решения с оглед усъвършенстването на опаковъчния процес. В INTRAMA не въвеждаме иновации самоцелно, само заради новаторството. Работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да разберем от какво наистина се нуждаят те, какви проблеми имат и какви предизвикателства се налага да преодоляват. Вслушваме се в тях, взаимно си сътрудничим и им предоставяме решенията, от които те в действителност имат нужда в производството си. Всички наши нови продукти първо се тестват в реална производствена среда при клиент преди да станат широко достъпни.

Нашата страст към иновациите, стремеж към развитие и детайлните ни познания на термоформовъчния процес направиха възможнa най-новата ни разработка, вградена в термоформовъчната ни линия INTRAMA Accent: 

 

Иновативен метод за контролирано термоформоване INTRAMA TF Control

 

При термоформоване чрез иновативния модул INTRAMA TF Control, долното фолио се посреща от дъното на формообразуващата матрица и се съпровожда по цялата дълбочина на изтегляне. Този метод осигурява по-равномерно изтегляне на фолиото по стените на опаковката, без прекомерно изтъняване и прокъсване в ъглите. Благодарение на това, дори при дълбоко термоформоване,  става възможна работата с по-тънки долни фолиа. Така, от една страна се намалява бракуването на продукти  и фолио поради негодна опаковка, а от друга се намалява екологичния отпечатък от опаковъчния процес. Всичко това се допълва перфектно с благоприятния икономически ефект от преминаването от по-дебело и по-скъпо  към по-тънко и по-изгодно фолио. 

При иновативния метод за контролирано термоформоване INTRAMA  TF Control, дълбочината на изтегляне на фолиото се определя от сензорна система. Срязването и изхвърлянето на фолио, поставянето и ваденето на вложки във формовъчната секция остават в миналото! Настройването на дълбочината на формоване от15мм до 100мм със стъпка от 5мм се извършва през  пулта за управление на машината. Всяка една желана дълбочина може да бъде запаметена в програмата като готова рецепта, която при последващо избиране автоматично настройва дълбочината на изтегляне. 

Смяната на форматния инструмент става изключително бързо и лесно. Осигурен е удобен достъп до долната формовъчна секция, от която се изважда целия формовъчен пакет за дадения формат и се поставя нов.

Системата за контролирано термоформоване INTRAMA  TF Control осигурява два режима на работа: стандартно изтегляне на долното фолио с автоматично определяне дълбочината на формоване и иновативния INTRAMA метод за контролирано термоформоване по цялата дълбочина на изтегляне.

 

Предимства:
  • Надеждна защита на продукта, благодарение на по-равномерното изтегляне на фолиото по стените и ъглите на опаковката;
  • Намаляване на бракуваната продукция;
  • Преустановява се изхвърлянето на фолио и храна;
  • Промяна на дълбочината на изтегляне на опаковката чрез пулта за управление на машината със запаметени желани стойности – бързо, лесно и удобно;
  • Възможност за опаковане с до 20% по-тънки долни фолиа. Това е възможно дори и при дълбоко изтегляне;
  • Намаляване на екологичния отпечатък от опаковъчната  дейност;
  • Благоприятният икономически ефект от всичко това е сигурен и постоянен показател.

 

INTRAMA TF Control в сп. ХВП