Koje pakovanje je pravo?

INTRAMA je kompanija sa preko 25 godina iskustva u proizvodnji i poslovanju sa flexibilnim pakovanjem. Mi kao stručnjaci iz ove oblasti podelićemo sa vama iskustvo kako da budete sigurni da koristite pravu flexibilnu ambalažu.  

Žašto

Zato što smo sigurni da ste utrošili dosta vremena u razvijanju Vašeg proizvoda. Od početne studijske faze i eksperimentisanja pa sve do primene poslednjieg udarca na već razvijenom proizvodu.    Pakovanje dolazi na kraju i veoma je važno  pronaći recept  koji će pomoći vašem proizvodu da „osvoji“ tržište kako kvalitetom ukusa tako i besprekornim pakovanjem.   

  Pronalaženje tog recepta bi bilo gubljenje vremena ukoliko Vaš proizvod nije upakovan u pravu ambalažu. Mi kažemo “pravo” jer pakovanje ima mnogo varijanti od zavisnosti od proizvoda koji se pakuje , tehnologije pakovanja, magacinskog okruženja i dizajna. Može biti različitih debljina, barijera, struktura, boja kao i  oblika pakovanja kako u vakuum tako I u  modifikovanom gasnom okruženju. Uobičajno je da sve vrste ombalaže imaju važnu ulogu sa 2 aspekta – prvo da zaštiti proizvoda od uticaja na životnu sredinu i drugo da bude prepoznatljiv na tržištu kako bi se razlikovao od konkurencije.

 

Barijerna pakovanja odlažu protok biohemijskog procesa ograničavajući kontakt sa kisonikom, vlagom i mirisom. Time se ujedno i produžava rok trajanja, očuvanost svežine i ukus kvaliteta upakovanog proizvoda.

Studija u vezi otpada i resursa (WRAP) pokazuje da je 65% potrošača naznačilo kvalitet proizvoda, svežinu i miris kao glavni faktor pri donošenju odluke o kupovini.

Drugim rečima, bez obzira koliko je ambalaža atraktivna, glavni razlog kupovine određenog proizvoda iznova i iznova su ukus i svežina proizvoda, kojim kvalitetno pakovanje doprinosi dužem očuvanju.

Posebnu pažnju posvećujemo kvalitetu pakovanja i savetujemo Vam da nikada ne pravite kompromis kada je kvalitet pakovanja u pitanju, jer bi to značilo i kompromis sa kvalitetom Vašeg proizvoda u koji ste investirali mnogo resursa i proveli bezbroj sati u njegovom razvoju.

  • Da biste bili sigurni da je vaš proizvod kvalitetno upakovan, preporučujemo vam da pronađete odgovore na sledeća pitanja:

Da li pakovanje ispunjava normativne zahteve nacionalnih propisa za plastične materijale i predmete koji su namenjeni da budu u kontaktu sa prehrambenim proizvodima?

Evropska Uredba 1935/2004 u vezi sa materijalima i predmetima koji bi trebalo da budu u kontaktu sa prehrambenim proizvodima;   

Evropska Uredba 10/2011 o plastičnim materijalima I predmetima koji su namenjeni da budu u kontaktu sa prehrambenim proizvodima;

Evropska Uredba 282/2008 koja se odnosi na materijale I predmete od reciklirane plastike koji bi trebalo da budu u kontaktu sa prehrambenim proizvodima;   

Odluka br. 2 iz 2008. o plastičnim materijalima i predmetima namenjenim za kontakt sa prehrambenim proizvodima.

 

  • Kakvi su uslovi proizvodnje gde je ambalaža napravljena? Da li bi Vam dobavljač dozvolio da posetite njegovu proizvodnju?
  • Da li postoje sertifikovani sistemi za upravljanje kvalitetom i bezbednošću hrane?
  • Da li je pakovanje prošlo test u akreditovanoj laboratoriji? Postoje li vrednosti unutar dozvoljenih granica? (do 60mg/kg = 10mg/dm2)?
  • Da li vrednosti i sastav polimera u tehničkoj specifikaciji pakovanja odgovaraju stvarnim? Da li postoje uspostavljeni mehanizmi kontrole i sledljivosti predviđenih specifikacija?
  • Da li je re-granulat polimer ugrađen u ambalažu (što može pogoršati kvalitet upakovanog proizvoda)?
  • Da li postoji direktan kontakt upakovanog proizvoda sa bojama u slučaju štampane ambalaže?

 

 

Tržišna uloga ambalaže je drugi važan aspekt. Atraktivan dizajn i izgled boja nesumnjivo utiču na odluku o kupovini određenog proizvoda. Danas, na sve konkurentnijim tržištima, ambalaža je snažan instrument za širenje svesti o brendu i razlikovanju proizvoda na tržištu. “Pakovanje je brendiranje”, kaže gospodin Gerstman, predsednik jedne od najvećih svetskih konsultantskih kompanija za strategiju brendiranja.

Mi, specijalisti u  industriji pakovanja, kažemo:  

“Proizvod se prepozaje I po samom pakovanju, ali se čuva u potrošačkom umu na osnovu kvaliteta ukusa”.  Zbog toga mislimo da je pravo pakovanje kombinacija ambalaže proizvedene od visokokvalitetnih materijala kako bi se prvenstveno očuvali ukus I svežina proizvoda I dizajn koji doprinosi prepoznavanju vašeg brenda.