Laboratorija za fleksibilna pakovanja INTRAMA

Među glavnim prioritetima INTRAMA su kontinuirano samounapređenje i garancija proizvodnje ambalaže visokog kvaliteta.

Da bismo kontrolisali kvalitet proizvodnje, INTRAMA je uložila sredstva u svoju laboratoriju za analizu fleksibilne ambalaže. Laboratorija je opremljena vrhunskom tehnologijom i specijalizovanim softverom, koji omogućava detaljno istraživanje materijala za pakovanje.

Zahvaljujući laboratoriji INTRAMA:

  • Vrši kontrolu i nadgledanje proizvodnje kroz dnevne testove i analize.    
  •  Analizira i dalje razvija aktivnosti kompanije u oblasti fleksibilne ambalaže. Samim tim dobijaju se Informacije o tome kako svaki novi polimer utiče na karakteristike i osobine višeslojnog filma tako što je prvo ekstrudiraju, analiziraju I arhiviraju.
  •  Razvijeni su novi recepti za bolji kvalitet i optimizaciju proizvodnog procesa.

 

Neke analize urađene u laboratoriji INTRAMA su:

  • Precizno merenje debljine filma i matematički proračun standardne devijacije debljine filma (sigma – σ).

          Izmerene vrednosti su primećene u tehničkim specifikacijama filma. Tako INTRAMA garantuje potpunu usaglašenost između stvarnog stanja filma i onog koji je zabeležen u              njegovoj tehničkoj specifikaciji.

  • Merenje statičkog i dinamičkog koeficijenta trenja. Analiza se vrši standardnim ASTM D 1894 -14. To nam daje veliku prednost kontrole koeficijenta trenja prema individualnim potrebama svakog kupca. Razne tehnologije pakovanja, kao I različiti materijali u direktnom kontaktu, imaju različite zahteve za ovaj koeficijent. U nekim slučajevima je neophodno da film ima visok koeficijent trenja, u drugim slučajevima potrebni su suprotni efekti I niske vrednosti koeficijenta. Različite površine analizirane su u INTRAMA laboratoriji, kao što su PE na metal; PE u PE; PA u PE; PA u PA I druge. Koeficijent trenja je ključni indicator u proizvodnji folija za pakovanje na flow-pack mašinama (protočno pakovanje) zbog velike brzine procesa pakovanja. Film za protočno pakovanje treba blago da dodiruje metal ili neki drugi materijal, tj. da ima niski koeficijent trenja, kako bi se postiglo nesmetano pakovanje visokog kvaliteta.
  • Analiza strukture i raspodele polimera u višeslojnim filmovima. Primenjen je kombinovani metod za analizu. Uključuje korišćenje histološkog mikrotoma I polarizujućeg mikroskopa + specijalizovanog softvera. INTRAMA kontroliše i obezbeđuje distribuciju polimera sa unapred razvijenim receptima kroz ovu analizu. Dakle, neophodne osobine isporučenog filma su stabilne. Za bolju analizu potrebna je preliminarna priprema uzorka. Debljina analiziranog uzorka ne bi trebalo da prelazi 10μм. Tek tada polarizovana svetlost daje maksimalnu jasnoću I kvalitetnu sliku. Ova analiza je važan deo INTRAMA “toolbook-a”, kroz koji se ispituje pakovanje različitih dobavljača. Na taj način, kompanija je potpuno upoznata sa najnovijim trendovima u industriji I strukturom materijala za pakovanje na tržištu.

  • Analiza fizičko-mehaničkih svojstava višeslojnih filmova.Ovo je analiza za definisanje čvrstoće, istezanje filma I tačke pucanja. Rezultati su navedeni u tehničkoj dokumentaciji.

    Kao rezultat svakodnevnih istraživanja, analiza i testova, INTRAMA snabdeva konzistentnim visokokvalitetnim filmovima, u potpunosti u skladu sa pokazateljima navedenim u tehničkoj dokumentaciji. Na ovaj način, svaki proizvođač, koji koristi filmove INTRAMA za pakovanje, može biti siguran da je njegov proizvod maksimalno zaštićen I upakovan u skladu sa sim nacionalnim i evropskim standardima.