INTRAMA je pobednik na nacionalnom takmičenju za najbolje pakovanje

INTRAMA je dobila nagradu za najbolje pakovanje na nacionalnom konkursu “Prize Pack 2022” u kategoriji plastike i kompozitnih materijala. Svrha konkursa je nagrađivanje i promocija inovativnih pakovanja za hranu i piće, kao i novih ambalažnih materijala i tehnologija. Konkurentski paketi moraju da ispune najviše zahteve u pogledu bezbednosti hrane, da garantuju funkcionalno skladištenje i transport, da budu korisni i ekološki prihvatljivi.

Nagrada se dodeljuje za reciklabilno vakuumsko pakovanje za linije za termoformiranje. Pakovanje je kombinacija donjeg 9-slojnog koekstrudiranog providnog filma od 140 mikrona i vrhunskog gornjeg poklopca 11-slojnog laminiranog  filma od 60 mikrona.

Donji film ima odlične mehaničke osobine I transparentnost. Ima vrhunske performance sa linijama za termoformiranje koje proizvodi INTRAMA- INTRAMA Accent kao I sa drugom opremom za pakovanje. Reciklabilna donja folija se podvrgava fizičko-mehaničkom testiranju u našoj laboratoriji kako bi se pratila njena čvrstoća i svojstva istezanja. Na taj način obezbeđujemo njen kvalitet i ravnomernu distribuciju pojedinačnih polimera u njenom sastavu kada se termoformiraju.

Gornji pokrovni film ima odlične adhezivne osobine i formira visokokvalitetno pakovanje koje čuva oblik, boju i svežinu proizvoda. Daje veoma dobar sjaj i snagu konačnom pakovanju.

Sertifikovan je od strane „Institut ciclos – HTP“ – Nemačka sa klasom recikliranja „AA“ 90-95% u LDPE putu. Zbog mogućnosti recikliranja, postignuta je ravnoteža između sprečavanja rasipanja hrane i smanjenja ekološkog otiska procesa pakovanja.