INTRAMA je dobila najvišu moguću klasu „AA+“ BRCGS-a

Zadovoljstvo nam je da objavimo da je INTRAMA postigao najvišu moguću ocenu 'AA+' tokom prve za kompaniju nenajavljene revizije Britanskog maloprodajnog konzorcijuma Globalnog standarda za bezbednost hrane (BRCGS).

 

Razlika je u plusu!

 

Zbog naše posvećenosti održavanju visokog profesionalizma, u kombinaciji sa težnjom da ostvarimo visoke ciljeve i ambiciju, izabrali smo da se podvrgnemo nenajavljenoj reviziji naše proizvodnje i štampanja fleksibilne ambalaže u visokotehnološkom pogonu u blizini Plovdiva, Bugarska.

 

Kompanije koje učestvuju u nenajavljenoj reviziji BRCGS biraju da budu osporavane na najvišem nivou, što se potvrđuje znakom plus na kraju rezultata. Revizor može doći u kompaniju bilo kada nakon određenog datuma, tako da svi moraju biti spremni u svakom trenutku

 

Obim INTRAMA-inog odobrenja za međunarodno priznati sertifikat za visok kvalitet i higijenu je primenljiv na proizvodnju putem duvane koekstruzije, fleks štampe, višeslojne laminacije (bez rastvarača), sečenja i pretvaranja u vrećice ili višeslojne rolne fleksibilne folije od PP, PA, PE i EVOH sa visokom, srednjom ili niskom barijerom za kontakt sa hranom, kozmetikom i ambalažom za domaćinstvo.

 

Ostvareni rezultat daje nam samopouzdanje da nastavimo da se fokusiramo na zadovoljstvo kupaca, dugoročno partnerstvo, uspešnu saradnju i visok kvalitet i higijensku proizvodnju.

 

O BRCGS-u:

 

British Retail Consortium (BRC) je organizacija koju su osnovali britanski trgovci na malo. BRC objavljuje familiju standarda za bezbednost hrane koji se nazivaju BRC globalni standardi sa ciljem da definišu kriterijume kvaliteta, bezbednosti i rada kako bi se osiguralo da proizvođači obezbede najviši nivo zaštite za krajnjeg potrošača.