INTRAMA dobitnik nagrade za najbolje pakovanje

INTRAMA je dobila nagradu za najbolje pakovanje na nacionalnom takmičenju "Prize Pack 2023" u kategoriji plastičnih i kompozitnih materijala. Svrha takmičenja je nagrađivanje i promocija inovativnih pakovanja za hranu i piće kao i novih materijala i tehnologija za pakovanje. Pakovanja na takmičenju  moraju da ispunjavaju najveće zahteve u pogledu bezbednosti hrane, da garantuju funkcionalno skladištenje i transport, da budu korisna i ekološki ispravna.

 

Nagrada je dodeljena za vakuum kesu sa štampom koja predstavlja imitaciju hartije kako bojom tako i na dodir. Pakovanje proizvodi INTRAMA i sastoji se od:

 

1. Prednja strana vakuum kese koekstrudirana transparentna folija 60µm od 9 slojeva sa srednjom gasnom barijerom koja je dodatno laminirana PET folijom sa kontinuiranom štampom logotipa kupca

 

2. Zadnja strana vakuum kese koekstrudirana transparentna folija 60µm od 9 slojeva sa srednjom gasnom barijerom koja je dodatno laminirana PET folijom sa štampom koja imitira hartiju kako bojom tako i na dodir

 

 

Kao rezultat kombinacije gore navedenih folija dobija se vakuum kesa sa trostranim varom sa srednjom gasnom barijerom koja se štampa posebnom tehnologijom štampe, imitirajući hartiju ne samo u boji, nego i na dodir. Vakuum kesa ima dodatne funkcije kao što su ručka i lako otvaranje.