Турнеја за најдобра практика во INTRAMA

Во рамките на „Годишната тема на германско-бугарската индустриска и трговска комора (ГБИТК) за 2022 година - Одржлив економски раст“, INTRAMA беше домаќин на посета за размена на добри производствени практики. Членовите на комората и клиентите на компанијата ја посетија фабриката за флексибилно пакување на INTRAMA во економската зона Тракија - Пловдив и се запознаа со развиените решенија од INTRAMA за оптимален баланс помеѓу складирањето на храната и намалување на еколошкиот отпечаток на процесот на пакување.

Официјални гости на настанот беа почесниот конзул на Сојузна Република Германија во Пловдив, г-ѓа Маријана Чолакова и г-дин Тим Курт - претседател на германско-бугарската индустриска и трговска комора.

Учесниците на настанот беа сведоци на демонстрација на процес на пакување со линијата за термоформирање INTRAMA Accent и развиените од компанијата рециклирачки вакуум фолии, сертифицирани во германскиот институт „Institut Cyclos - HTP“ со класа на рециклирање АА - 90-95% во LDPE тек на отпад.

Како дел од програмата, г-дин Стојан Иванов - експерт за маркетинг во ИНТРАМА, презентираше на тема „Пакувања за рециклирање и одржливост: Баланс помеѓу складирањето храна и еколошкиот отпечаток на процесот на пакување. Главните точки на презентацијата беа развиената програма за одржливост од INTRAMA „Reduce for a better planet use". Долгорочната цел на програмата е да се зголеми ефикасноста на повеќеслојното бариерно пакување преку намалување на влезните суровини за неговото производство. На краток рок, програмата има за цел да им помогне на преработувачите на храна да создадат поодржливо и поконкурентно портфолио на производи во контекст на целите поставени во стратегијата на ЕУ за кружна економија и управување со отпад. Инструментариумот за постигнување на целите на програмата го вклучува најтенкиот 11-слоен ламиниран филм со висока бариера со anti-fog во светот - TOP IN L HB HT 35 AF. Така INTRAMA придонесува за намалување на еколошкиот отпечаток на процесот на пакување, како во фазата на производство поради помалиот внес на суровини и во фазата на потрошувачка поради намалување на дебелината на искористената фолија и создавање помалку отпад на крајот од животниот циклус на пакувањето кога се пакува иста количина на прехранбени производи за истиот рок на траење.

Гости говорници на настанот беа г-дин Павел Пандерски - директор на Eco Resolve Ltd, кој ги презентираше предизвиците на рециклирањето во Бугарија и г-дин Валтер Гоц - доктор по хемија на полимери, кој се претстави на тема „Поглед во иднината: Хемиско рециклирање на пластика“.