POS претеглящи системи – настолни модели и модели за вграждане

Оптимална интеграция във Вашата касова система, благодарение на висока надеждност на претеглящата система и гъвкавите интерфейсни протоколи. Като настолен модел, за вграждане в касово работно място и ролкови пътища.