INTRAMA в подкрепа на дуалнатата форма на обучение

INTRAMA е сред десетте пловдивски компании – вдъхновители за създаването на паралелка с дуална форма на обучение „полиграфия“. Новата паралелка по полиграфия, към ПГВАД „Христо Ботев“, която стартира през учебната 2018-2019 г. е единствена по рода си не само в Пловдив, но и в България. Дуалната форма на обучение дава шанс на гимназистите едновременно да изучават теорията по дадена професия и да практикуват наученото в сферата на бизнеса.

Младите кандидат – специалисти имаха възможност да се запознаят отблизо с работната обстановка и със спецификите на професията, която са избрали.  По време на посещението си в базата на INTRAMA за производство и печат на гъвкави опаковки, учениците се запознаха с бариерната опаковка, нейното приложение и ключовото значение на печата на опаковките. Екипът на INTRAMA показа на учениците как се образуват цветовете, как се нанася мастилото при флексопечата, както и каква е разликата между флексопечата и други печатни технологии. Всички ученици разгледаха флексопечат на фолио под лупа, за да придобият представа как се оформят напечатаните изображения. В края на работния ден екипът на INTRAMA изпрати своите бъдещи колеги с уверението, че ако покажат добри умения през гимназиалните години, мотивация и отговорност ще имат възможност не само да продължат работа в INTRAMA, но и да се развият в кариерата на професията "полиграфист".