INTRAMA – с грижа към природата за по-добро бъдеще

В производството си на етикети INTRAMA влага хартия,  добита от гори в съответствие със системата за горска сертификация FSC. 

INTRAMA подкрепя безусловно борбата срещу обезлесяването и участва в опазването и устойчивото развитие на световните гори.  Затова в производството на нашите етикети използваме хартия, придобита от дървесина с горска сертификация FSC. Това е глобален стандарт, който гарантира отговорното управление на горите по цял свят. 

Системата за горска сертификация FSC е създадена от Съвет за стопанисване на горите (Forest Stewardship Council – FSC ). Тя е първата световна, независима, етикетираща система за горски продукти. FSC гарантира баланса между екологични, социални и икономически интереси.  Системата има за цел да осигури и насърчи икономически изгодно стопанисване на горите, при спазване на социалните стандарти и правата на местното население, като същевременно се опазва и околната среда

 

FSC гарантира опазване на:

-          вододайните зони и речните течения

-          уязвимите и застрашените от изчезване видове и екосистеми

-          културата и поминъка на местното население

-          правата на горските работници

 

FSC не допуска:

-          използването на опасни пестициди

-          отглеждането на ГМО организми в горите. 

-          превръщането на естествени гори в горски култури. 

-          намаляване на горската площ (напр. изсичане на гора на голо, за да бъде застроено мястото или да бъде направена ски писта). 

 

Сертификацията по системата FSC се прилага в 80 държави на 5 континента.

 

INTRAMA призовава всички свои клиенти и партньори да влагат в производството си сертифицирани продукти от дървесина. Така, всички заедно, ще допринесем за намаляване унищожаването на световната гора.