INTRAMA подкрепя Инициативата SAVE FOOD

SAVE FOOD е инициатива, представена за първи път през 2011г. в Берлин от партньорите Messe Duesseldorf и FAO към ООН. Така SAVE FOOD поставя на дневен ред в икономиката на света проблема от загубата, която се генерира в резултат от изхвърлянето на хранителни продукти.

В INTRAMA сме горди, че нашата компания стана част от глобалната инициатива SAVE FOOD – съюз на заинтересовани съмишленици от цял свят за борба срещу изхвърлянето на хранителни отпадъци. Въз основа на нашия опит, предизвикателствата, пред които сме били изправяни и развитието на пазарите на Балканите, ние сме съпричастни с целите на SAVE FOOD. Мотото на INTRAMA "Ние правим храните по-стойностни!", отразява мисията на компанията и едновременно с това е в непосредствена близост с целите на SAVE FOOD. За подобряване на храната и повишаване на нейната стойност е необходимо качеството й да бъде добре защитено и съхранено така, че да се избегнат загуби от влошаване на качеството и унищожаване на хранителни продукти. На пазарите, които INTRAMA обслужва, ние вече имаме съществен принос за постигане на тези цели. От 1994 година насам INTRAMA доставя комплексни технологични решения във вид на оборудване, консумативи и сервизни услуги за клиентите от хранително-вкусовата промишленост, опаковане и реализация на пазара в България. В рамките на две десетилетия, ние успяхме да разширим нашата дейност в Македония, Румъния, Косово и Сърбия. С технологичните ни решения ние покриваме и съхраняваме стойността на храната в нейната цялостна верига на реализация от „кланицата до рафтовете на магазините“. При това, пазарът се характеризира с традиционна местна преработка на продукти. Особено в областта на опаковането на хранителни продукти, INTRAMA e един от водещите пионери на Балканския полуостров, който наложи модерните опаковъчни системи като стандарт. Междувременно INTRAMA изгради свое производство на опаковъчни машини, фолиа и пликове за вакуумопаковка и етикети. Собственото производство превърна INTRAMА в един от малкото производители в Европа, които доставят тези три продукта от един източник, а с това предлага завършени системни решения.

INTRAMA израстна в един регион със съществена нужда от развитие. Ние знаем проблемите и изискванията на производителите на хранителни продукти. Клиентите ни произвеждат при сравнително по-трудни условия от тези в една развита европейска икономика. На нашите пазари трябва безусловно да бъде ограничена загубaта на храна по цялата верига на нейната преработка. Това е от особена важност заради по-ниската покупателна способност на крайния потребител. В заключение - ние имаме опита, събран от трудностите и изискванията на намиращите се в развитие пазари, разполагаме със собствено производство и съответно ние осигуряваме адаптирани системни решения за да отговорим на тези изисквания. Затова сме уверени в нашия ценен принос към глобалната инициатива на SAVE FOOD. Стремим се на Балканите и извън тях да допринесем за предотвратяване загубата на хранителни продукти, за запазване на качествата им и повишаване на тяхната стойност.