Германо-български икономически форум

INTRAMA взе участие в програмата на германо-български икономически форум. 

Събитието е заключително в рамките на годишната тема на германо-българската идустриално-икономическа камара (ГБИТК) за 2022 г. – „Устойчив икономически растеж“. Годишната тема за 2022 г. на ГБИТК и партньорски фирми от различни сектори на германо-българските икономически отношения, подкрепя икономическата конкурентоспособност чрез екологична, социална и устойчива отговорност и по този начин проправя пътя към устойчив икономически растеж.

Официални гости бяха г-н Никола Стоянов - министър на икономиката и индустрията, г-н Александър Пулев - министър на иновациите и растежа, г-н Емил Мингов - заместник-министър на труда и социалната политика, г-н Тим Курт - президент на ГБИТК и г-н Мориц Зайлер - ръководител на икономическия отдел към посолство на Федерална република Германия.

В откриващата част на събитието, д-р Митко Василев - главен управител на ГБИТК представи меморандума, изготвен от партньорските фирми, адресиран до правителството на Република България и неговите институции към регионите, общините и кметствата в страната. Меморандумът представя предприетите действия от партньорските компании в областта на устойчивото икономическо развитие, посочва предизвикателствата, предлага решения за тяхното преодоляване и апелира за обединяване на усилията между държавата и бизнеса за създаване на мотивираща среда за по-нататъшно развитие на компаниите, публичния сектор, местното самоуправление и широката общественост.

На форума, партньорите по темата - INTRAMA, BASF, DQS Bulgaria, Kaufland Bulgaria, Festo Production, Fraport Twin Star Airport Management Bulgaria, Nasekomo, и Siemens презентираха своите добри практики и устойчиви проекти, осъществиха трансграничен обмен на информация и ноу-хау. 

INTRAMA представи своите устойчиви решения и проекти при производството на бариерни опаковки за оптимален баланс между съхранението на хранителни продукти и опазване на околната среда, включвайки  многослойната бариерна опаковка в кръгова икономика. Основни акценти бяха разработените от компанията рециклируеми вакуум фолиа, сертифицирани в немския институт "Institut Cyclos - HTP" и разработената от INTRAMA програма за устойчивост "Reduce for a beter plant use", чийто инструментариум за постигане на целите й включва най-тънкото 11-слойно ламинирано фолио с висока бариера и антифог в света - TOP IN L HB HT 35 AF